ΔΠΜ Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΔΠΜ 50 – Οι Διαστάσεις των Πολιτισμικών Φαινομένων
Τόμος Α΄: Εισαγωγή στον Πολιτισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Β΄: Πολιτιστικό Πλαίσιο, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Γ΄: Πολιτισμός και Εκπαίδευση, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.

ΔΠΜ 51 – Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση
Τόμος Α΄: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 1999. (ΔΤΕ 50/Α)
Τόμος Β΄: Πολιτιστική Διαχείριση, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΔΠΜ 60 – Οικονομία του Πολιτισμού
Τόμος Α΄: Οικονομική Διαχείριση, ΕΑΠ, Πάτρα 2010.
Τόμος Β΄: Πόροι, ΕΑΠ, Πάτρα 2010.
Εισαγωγή στη Λογιστική, ΕΑΠ, Πάτρα, 2002 (ΔΕΟ 25).

ΔΠΜ 61 – Πολιτιστική Επικοινωνία
Τόμος Α΄: Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Β΄: Μέσα Επικοινωνίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.