ΔΤΕ Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΔΤΕ 50 – Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων
Τόμος Α΄: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Β΄: Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμών και Φορέων του Τουρισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Γ΄: Τουριστική Νομοθεσία, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

ΔΤΕ 51 – Τουριστικός Τομέας
Τόμος Α΄: Οικονομική του Τουρισμού και Οργάνωση των Τουριστικών Ταξιδιών, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Β΄: Ανάπτυξη και Περιβάλλον στον Τουρισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Γ΄: Πολιτική και Κοινωνιολογία της Τουριστικής Ανάπτυξης, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Δ΄: Πληροφορική στον Τουρισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.

ΔΤΕ 60 – Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τόμος Α΄: Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ του Τουρισμού και των Τουριστικών Υπηρεσιών, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Β΄: Μάνατζμεντ Ξενοδοχείων και Επιχειρήσεων Εστίασης και Αναψυχής, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Γ΄: Μάνατζμεντ των Tour Operators και των Τουριστικών Γραφείων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Δ΄: Μάνατζμεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Ε΄: Μάνατζμεντ Φορέων και Οργανώσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος ΣΤ΄: Μεγάλες Διοργανώσεις: Η Περίπτωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

ΔΤΕ 61 – Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων
Τόμος Α΄: Εγχειρίδιο για την Μελέτη του βιβλίου «Marketing in Travel and Tourism», ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Β΄: Αρχές και Φιλοσοφία Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Μάρκετινγκ, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Γ΄: Διαφήμιση, Δημόσιες Σχέσεις, Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισμό, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Δ΄: Μάρκετινγκ των Tour Operators και των Τουριστικών Γραφείων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.