Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας


Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση τριάντα δυο (32) θέσεων μονίμων υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας με γραπτό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Από τις θέσεις αυτές, οι 25 αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, εκ των οποίων αντιστοιχούν έξι θέσεις σε πολύτεκνους και παιδιά πολυτέκνων και τρεις θέσεις σε τρίτεκνους και τέκνα αυτών.

Οι υπόλοιπες προσλήψεις θα γίνουν από δύο στους Κρατικούς Αερολιμένες Μυκόνου και Σαντορίνης και από μια στα αεροδρόμια Ρόδου, Κω και Ηρακλείου.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στo παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

Προσόντα Υποψηφίων:

Ηλικία 21-30 ετών
Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Πιστοποίηση Άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2)
Πιστοποίηση γνώσης Χειρισμού Η/Υ (π.χ. ECDL)
Πιστοποιητικό Υγείας Γ’ Κατηγορίας

Μαθήματα Εξετάσεων:

Α’ Στάδιο: Γραπτή Εξέταση Λεκτικών Δεξιοτήτων – Κατανόησης Κειμένου
Β’ Στάδιο: Γραπτό Τεστ Μνήμης, Προσοχής, Αντίληψης, Εγρήγορσης, Χωροχρονικού προσανατολισμού, Στοιχείων Γεωγραφίας, Συντεταγμένων, κλπ.
Γ’ Στάδιο: Προφορική Εξέταση Ορθοφωνίας

Οι εξετάσεις των σταδίων Α’ & Β’ είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας του διαγωνισμού Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και περιλαμβάνουν :

πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο σπουδαστής να μη χαθεί από την απέραντη βιβλιογραφία
έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές ανά αντικείμενο
πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος μέσα από τη θεωρία αλλά και ερωτήσεις
διδασκαλία μέσω οπτικοακουστικών μέσων για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης
συνεχή τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων καθώς και πιθανών (SOS) για τον νέο διαγωνισμό
συγκεκριμένη μεθοδολογία τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Ο τελευταίος αντίστοιχος διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί την 30/11/2007, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληγε την 14/1/2008 και οι γραπτές εξετάσεις διενεργήθηκαν την 16/3/2008.