Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ: Πληροφορική


ΠΛΗ 10 – Εισαγωγή στην Πληροφορική
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 10 2015
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 10 2014
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 10 2013

ΠΛΗ 11 – Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 11 2010
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 11 2009
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 11 2008

ΠΛΗ 12 – Μαθηματικά για Πληροφορική Ι
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 12 2013
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 12 2012
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 12 2011

ΠΛΗ 20 – Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 20 2015
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 20 2014
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 20 2013

ΠΛΗ 21 – Ψηφιακά Συστήματα
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 21 2011
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 21 2010
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 21 2009

ΠΛΗ 22 – Βασικά Ζητήματα Δικτύων Η/Υ
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 22 2012
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 22 2011
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 22 2009

ΠΛΗ 23 – Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 23 2011
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 23 2009
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 23 2008

ΠΛΗ 24 – Σχεδιασμός Λογισμικού
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 24 2011
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 24 2010
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 24 2008

ΠΛΗ 30 – Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 30 2015
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 30 2014
Θέματα Εξετάσεων ΠΛΗ 30 2013