ΜΣΜ Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΑΠΚΥ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΜΣΜ 50 – Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι στα Μαθηματικά

ΜΣΜ 51 – Ιστορική Εξέλιξη και Διδακτική των Μαθηματικών

ΜΣΜ 60 – Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες

ΜΣΜ 61 – Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά
Τόμος: Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού, EAΠ, Πάτρα 2005.

ΜΣΜ 62- Ειδικά Θέματα Μαθηματικών