ΟΡΘ Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΟΡΘ 50 – Η Ορθοδοξία ως Κληρονομιά
Τόμος Α΄: Οι Πρώτες Ιστορικές Καταβολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Τόμος Β΄: Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε Ανατολή και Δύση.
Tόμος Γ’: Θεολογία και φιλοσοφία στην εποχή των Πατέρων.

ΟΡΘ 51 – Η Ορθοδοξία στον 20ό αιώνα
Τόμος Α΄: Η Ορθόδοξη ‘Διασπορά’ στη Δύση.
Τόμος Β΄: Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Οικουμενική Κίνηση.
Τόμος Γ’: Ο διάλογος της ορθοδοξίας με Δύση και Ανατολή.

ΟΡΘ 60 – Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας
Τόμος Α΄: Δόγμα, Πνευματικότητα και ήθος της Ορθοδοξίας.
Τόμος Β΄: Η Λατρεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Τόμος Γ: Διαχρονικές συνιστώσες της χριστιανικής θεολογίας στην ορθοδοξία.

ΟΡΘ 61 – Η Ορθοδοξία ως Πολιτισμικό Επίτευγμα και τα Προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου
Τόμος Α΄: Η Ορθοδοξία ως Πολιτισμικό Επίτευγμα.
Τόμος Β΄: Η Ορθοδοξία απέναντι σε θέματα της Εποχής μας.
Τόμος Γ: Oρθοδοξία και μετανεωτερικότητα.