ΠΛΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΠΛΣ 50 – Βασικές εξειδικεύσεις σε θεωρία και λογισμικό
Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2001. (ΠΛΗ 30/1)
Δομές Δεδομένων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008. (ΠΛΗ 10/3)
Τεχνολογία Λογισμικού Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2000 (ΠΛΗ 11/1)
Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008. (ΠΛΗ 24/2)

ΠΛΣ 51 – Βασικές εξειδικεύσεις σε αρχιτεκτονική και δίκτυα των υπολογιστών
Τόμος Α΄/Α Μέρος: Ψηφιακή Σχεδίαση Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2008 (ΠΛΗ 21/1 Α Μέρος)
Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2008. (ΠΛΗ 21/2)
Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2002 (ΠΛΗ 22/3)

ΠΛΣ 60 – Εξειδικεύσεις Τεχνολογίας Λογισμικού
Λειτουργικά Συστήματα Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2001 (ΠΛΗ 11/2).
Λειτουργικά Συστήματα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003. (ΠΛΗ 40/3).
Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός), ΕΑΠ, Πάτρα 2001. (ΠΛΗ24/3)

ΠΛΣ 61 – Σχεδιασμός και Διαχείριση Λογισμικού
Διαχείριση και Ποιότητα Λογισμικού, ΕΑΠ, Πάτρα 2003. (ΠΛΗ 42/3).
Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή, ΕΑΠ, Πάτρα 2004 (ΠΛΗ 34/1).
Γλώσσες Προγραμματισμού ΙΙ (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός), ΕΑΠ, Πάτρα 2001. (ΠΛΗ24/3)

ΠΛΣ 62 – Εξειδικεύσεις Δικτύων και Επικοινωνιών
Ασφάλεια Δικτύων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001. (ΠΛΗ 35/2).
Κρυπτογραφία, ΕΑΠ, Πάτρα 2002. (ΠΛΗ 35/3).
Θεωρία Πληροφορίας και Κωδικοποίησης, ΕΑΠ, Πάτρα 2002. (ΠΛΗ22/1)
Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2002. (ΠΛΗ22/3)
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2004. (ΠΛΗ36/1)
Ασφάλεια Υπολογιστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2001. (ΠΛΗ35/1)