ΣΔΥ Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΣΔΥ 50 – Βασικές Τεχνολογίες Δικτύων και Λογισμικού
Τόμος Α: Πρωτόκολλα, υπηρεσίες και εφαρμογές ασύρματων δικτύων. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2013
Τόμος Β: Προχωρημένα ζητήματα σχεδιασμού κατανεμημένων συστημάτων. Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2013
Τόμος Γ: Σχεδίαση middleware. Εγχειρίδιο Μελέτης)