Σεμινάρια Ψυχολογίας


Tα σεμινάρια αυτά θα αφορούν τις παρακάτω διδακτικές ενότητες:

Στοιχεία Ψυχοπαθολογίας του ενήλικα

Στοιχεία εγκληματολογικής ψυχολογίας

Μαθησιακές Δυσκολίες και Αναπτυξιακές διαταραχές

Η εκπαίδευση θα ακολουθεί τις διαδικασίες της ενεργής ,συμμετοχικής και βιωματικής μάθησης και θα δοθεί έντυπο υλικό.

Επώνυμο (απαραίτητο)

Όνομα (απαραίτητο)

Ηλικία (απαραίτητο)

Τηλ. Επικοινωνίας (απαραίτητο)

Σεμινάριο που επιθυμώ να παρακολουθήσω (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Επάγγελμα

Για ποιο λόγο επιλέξατε το συγκεκριμένο σεμινάριο

Σχόλια

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα δούμε τις βασικές ψυχιατρικές διαταραχές όπως αναφέρονται στο οργανόγραμμα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, την κλινική εικόνα,   πως εκδηλώνονται καθώς και κάποια στοιχεία της αιτιολογίας τους.

Σεμινάρια Ψυχολογίας-page0002

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα αναφερθούμε στις βασικές μορφές του εγκλήματος όπως αναφέρονται στο οργανόγραμμα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και η αιτιολογία τους.

Σεμινάρια Ψυχολογίας-page0001

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα αναφερθούμε στις πιο κοινές μαθησιακές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές , στα συμπτώματά τους, τις επιπτώσεις τους στο άτομο και στην οικογένεια  και στο πως θα μπορούσαμε να είμαστε βοηθητικοί σε κάθε περίσταση.

Σεμινάρια Ψυχολογίας-page0003