ΣΜΑ Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΣΜΑ 50 – Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών
Τόμος Β΄: Ειδικά Θέματα Δυναμικής των Κατασκευών και Σεισμικής Μηχανικής, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΣΜΑ 51 – Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική
Τόμος Α΄: Εισαγωγή στη Σεισμολογία – Εγχειρίδιο Μελέτης, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β΄: Στοιχεία Ελαστικότητας και Διάδοσης Σεισμικών Κυμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Δυναμική Εδαφών και Θεμελιώσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΣΜΑ 60 – Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών
Τόμος Α΄: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β΄: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Σύμμικτες Κατασκευές, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΣΜΑ 61 – Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις
Τόμος Α΄: Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Κτιρίων Οπλισμένου Σκυροδέματος, ΕΑΠ, Πάτρα, 2003.
Τόμος Β΄: Αποτίμηση Σεισμικών Βλαβών, Επισκευές και Ενισχύσεις Παραδοσιακών και Μνημειακών Κτιρίων, ΕΑΠ, Πάτρα, 2004.