Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Μαθηματικά
• Στατιστική
• Στατική
• Δομική Μηχανική
• Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
• Οπλισμένο σκυρόδεμα
• Αντοχή υλικών
• Τοπογραφία
• Οικοδομική
• Πολεοδομία
• Χωροταξία