Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Διοικητικό Δίκαιο
 • Συνταγματικό Δίκαιο
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Μικροοικονομική
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Οικονομική Πολιτική
 • Μακροοικονομική
 • Δημόσια Οικονομική
 • Στατιστική
 • Οικονομετρία
 • Δημοσιονομικό Δίκαιο
 • Ιστορία Δικαίου
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Βυζαντινό Δίκαιο
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Οικονομικά Μαθηματικά
 • Λογιστική
 • Φορολογικό Δίκαιο
 • Χρηματοοικονομικά
 • Ελεγκτική
 • Τραπεζική Λογιστική
 • Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
 • Ανάλυση Εισροών – Εκροών
 • Φορολογία