Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (ΟΠΑ)


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
• Λογιστική
• Μικροοικονομία
• Μακροοικονομία
• Μαθηματικά
• Διοίκηση Ποιότητας
• Μαθηματικά Διοικητικής Επιστήμης Ι, II
• Μαθηματικός Προγραμματισμός
• Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
• Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
• Προσομοίωση και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
• Στατιστική για τη Διοικητική Επιστήμη
• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Διαδικτύου
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Χρηματοοικονομική Μηχανική