Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ΕΜΠ


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
• Γραμμική Άλγεβρα
• Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)
• Φυσική Ι (Μηχανική)
• Προγραμματιστικές Τεχνικές
• Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών – Διανυσματική Ανάλυση)
• Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός)
• Πολιτική Οικονομία
• Ηλεκτρονικά Υλικά
• Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Κλασικές Ηλεκτρικές Μετρήσεις)
• Διαφορικές Εξισώσεις
• Αριθμητική Ανάλυση
• Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
• Μηχανική (Κινηματική – Δυναμική του Στερεού Σώματος)
• Φυσική ΙΙΙ (Κυματική και Κβαντική Φυσική)
• Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α
• Σήματα και Συστήματα
• Ηλεκτρονική
• Μιγαδικές Συναρτήσεις – Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους
• Φυσική IV (Δομή της Ύλης)
• Ηλεκτρικές Μετρήσεις (Ηλεκτρονικές και Ψηφιακές)
• Μαθηματικά
• Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Β
• Θεωρία Δικτύων
• Εισαγωγή στα Κυκλώματα
• Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
• Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών
• Μαθήματα Ροών