Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Αρχές Κοινωνιολογίας
• Στρατηγικές έρευνας στην Κοινωνιολογία: Ποιοτικές Μέθοδοι
• Θεωρία Κοινωνικής Στρωμμάτωσης
• Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Σχηματισμός των Δομών
• Επιστήμη, Κοινωνία, Τεχνολογία (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία)
• Στρατηγικές έρευνας στην Κοινωνιολογία: Ποσοτικές Μέθοδοι (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες)
• Κοινωνικές Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας και το Κράτος Πρόνοιας (: Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονότητες)
• Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία
• Ιστορία των Ιδεών
• Θεωρίες του Πολιτικού Υποκειμένου (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία)
• Φύλο, Λόγος, Εξουσία: Θέματα Σύγχρονης Κοινωνικής Θεωρίας (: Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία)
• Κοινωνικές αναπαραστάσεις: ταυτότητες και μέσα επικοινωνίας
• Οικονομική και Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών
• Θεωρία της Ελληνικής Κοινωνικής Δομής
• Κοινωνία και χώρος
• Κοινωνία και Διαφθορά
• Φιλοσοφία της Ιστορίας
• Εισαγωγή στην Επιστημολογία
• Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
• Λαϊκή τέχνη και κοινωνία. Θέματα λογοτεχνίας και κινηματογράφου
• Δημοσιονομικοί Θεσμοί, Κοινωνία και Δημόσια Απασχόληση
• Εθνική Ταυτότητα και Ελληνισμός της Διασποράς
• Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας – Επικοινωνία στη Σύγχρονη Καθημερινή Ζωή
• Τοπική Κοινωνία
• Σύγχρονη Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
• Κοινωνιολογία της Θρησκείας
• Θεωρητικά Ρεύματα
• Ενδοοικογενειακή Βία
• (Μετα)νεοτερικότητα και Κοινωνιολογική Θεωρία
• Κοινωνιολογία της Καθημερινής Ζωής
• (Μετά) – νεωτερικότητα και Κοινωνιολογική Θεωρία
• Διαφθορά: Όψεις και Εκδηλώσεις στην Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία
• Κοινωνία, Στρατός και Πολιτική σε Ελλάδα, Τουρκία και Βαλκάνια
• Στοιχεία Κοινωνικής Λαογραφίας Ι: Η Κοινωνική Συγκρότηση
• Κοινωνία και Κοινοτισμός
• Θέματα Οικολογικής Φιλοσοφίας
• Ζητήματα Διαφθοράς σε Μεταβατικές Κοινωνίες
• Διεθνείς Οργανισμοί και Δικαιώματα του Ανθρώπου
• Οργανωσιακή Κοινωνιολογία και Ένοπλες Δυνάμεις
• Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου
• Κοινωνιολογία των Πολιτικών Συστημάτω
• Θυματολογία
• Φτώχεια και Πλούτος των Εθνών
• Φύλο και Σεξουαλικότητες
• Κοινωνία και Φιλοσοφία των Ελλήνων ως τον 15ο αιώνα
• Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία του Σύγχρονου Φαντασιακού
• Κοινωνία και Διαδίκτυο: Η Κοινωνική Θεωρία στην Εποχή της Πληροφορίας
• Η ευρωπαϊκή διάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων