Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση ΑσκήσεωνΕργασίες Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

• Μαθηματικά Ια, Ιβ, ΙΙα, ΙΙβ, ΙΙΙα
• Μηχανική Ι, II, III
• Φυσική Ι, II
• Μηχανολογικό Σχέδιο Ι, II
• Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Συστήματα
• Αριθμητική Ανάλυση
• Στοιχεία Μηχανών Ι, II
• Μεταφορά Θερμότητας Ι
• Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας
• Θερμοδυναμική Ι, II
• Μηχανική των Ρευστών Ι, II
• Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
• Ατμοπαραγωγοί Ι
• Κατεργασίες Ι, II
• Θερμικές Στροβιλομηχανές
• Βιομηχανική Ρευστομηχανική
• Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, II
• Επιχειρησιακή Έρευνα Ι, II
• Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου
• Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρύθμισης Μηχανών
• Συστήματα Ευφυούς Ελέγχου και Ρομποτική
• Τεχνικό Σχέδιο