Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Στατιστική
• Μαθηματικά
• Πολιτική Οικονομία
• Μικροοικονομική Θεωρία
• Μακροοικονομική Θεωρία
• Οικονομετρία
• Ποσοτικές Μέθοδοι
• Δημόσια Οικονομική
• Γενική Λογιστική
• Νομισματική Πολιτική
• Εφαρμοσμένη Στατιστική
• Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
• Διεθνής Οικονομική