Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΠΑ)


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων
• Διοικητική Λογιστική
• Ειδικά Θέματα Χρηματοδοτικής Διοίκησης
• Ειδικά Λογιστικά Θέματα Εταιρειών
• Λογιστικά Σχέδια
• Ειδικά Λογιστικά Θέματα Εταιρειών
• Λογιστική Ι (Εισαγωγή στη Χρηματ/κή Λογιστική)
• Λογιστική ΙΙ (Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική)
• Λογιστική Κόστους
• Ελεγκτική
• Νομισματική Θεωρία και Πολιτική
• Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
• Οικονομική των Επιχειρήσεων Ι, ΙI
• Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
• Μικροοικονομική Ι, ΙI
• Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
• Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων)
• Εισαγωγή στη νομισματική Θεωρία (Χρήμα και Τραπεζική)
• Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία)
• Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων)
• Ποσοτική Ανάλυση
• Marketing
• Τιμολόγηση και Χρηματοοικονομική Ανάλυση (Μέθοδοι & Τεχνικές Τιμολόγησης)
• Φορολογία Επιχειρήσεων
• Φορολογική Λογιστική
• Χρονολογικές Σειρές & Προβλέψεις
• Χρηματοδοτική Διοίκηση Ι (Χρηματοδοτική Διοίκηση)
• Εμπορικό Δίκαιο
• Δίκαιο Ανταγωνισμού