Τμήμα Στατιστικής (ΟΠΑ)


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Θεωρητική Στατιστική
• Θεωρία Κατανομών
• Μικροοικονομική Θεωρία
• Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές
• Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση
• Εκτιμητική – Έλεγχοι Υποθέσεων
• Μαθηματικός Λογισμός I, ΙΙ
• Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών
• Στοχαστικές Ανελίξεις
• Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
• Ανάλυση Δεδομένων
• Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση
• Ανάλυση Διακύμανσης & Σχεδιασμός Πειραμάτων
• Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα
• Τεχνικές Δειγματοληψίας και Δειγματοληπτικές Έρευνες