Τμήμα Φιλολογίας


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

• Θεματογραφία – Γλωσσικές ασκήσεις
• Ηρόδοτος
• Αττικοί ρήτορες
• Σοφοκλής
• Αρχαϊκή Επική ποίηση
• Λυρική ποίηση
• Όμηρος
• Πλάτων
• Ευριπίδης
• Θουκυδίδης
• Αισχύλος
• Αριστοτέλης
• Ομήρου Οδύσσεια
• Ρητορική
• Αττική κωμωδία Αριστοφάνης
• Παλαιογραφία – Παπυρολογία και Κριτική του κειμένου
• Ελληνιστική ποίηση

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

• Εισαγωγή στη Λατινική γλώσσα και Γραμματεία
• Μεταφραστική θεωρία και πράξη
• Έπος
• Ρητορεία
• Λυρική ποίηση
• Ελεγεία
• Μεσαιωνική Λατινική Φιλολογία
• Δράμα
• Σάτιρα
• Μυθιστόρημα
• Ιστοριογραφία
• Φιλοσοφία

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

• Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία
• Εκλογή Βυζαντινών κειμένων
• Βυζαντινή Ιστοριογραφία Α΄
• Φιλολογία στο Βυζάντιο
• Παλαιογραφία
• Κείμενα βίου και πολιτισμού
• Υμνογραφία
• Βυζαντινή Ρητορική – Επιστολογραφία
• Αγιολογία
• Θεολογική – Φιλοσοφική Γραμματεία
• Βυζαντινή Ιστοριογραφία Β΄
• Κοσμική ποίηση

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

• Εισαγωγή στη Λαογραφία
• Θέματα λαϊκής λογοτεχνίας:
α. Δημοτικό τραγούδι-Σύγχρονη λαϊκή ποίηση,
β. Ο λαϊκός πολιτισμός στη Νεοελληνική λογοτεχνία
• Συγκριτική Λαογραφία
• Κοινωνική Λαογραφία
• Νεωτερική Λαογραφία
• Λαογραφία και Ιστορία των παραμυθιών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

• Εισαγωγή στην Επιστήμη της Νεοελληνικής Φιλολογίας
• Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Ι, II
• Νεοελληνική Λογοτεχνία 12ου – 17ου αι. I, ΙΙ
• Νεοελληνική Λογοτεχνία 18ου αι.
• Νεοελληνική Λογοτεχνία 19ου αι. I, ΙΙ, ΙΙΙ
• Θεωρία της Λογοτεχνίας
• Νεοελληνική Λογοτεχνία 20ού αι. I, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

• Ιστορική Γλωσσολογία
• Φωνητική – Φωνολογία (με έμφαση στη δομή της Νέας Ελληνικής)
• Μορφολογία
• Σύνταξη Α΄, Β΄
• Σημασιολογία
• Πραγματολογία
• Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής (Φωνολογία – Μορφολογία)
• Ψυχογλωσσολογία – Νευρογλωσσολογία
• Στοιχεία επιστημονικής γραφής
• Τυπολογία – Συγκριτική Γλωσσολογία
• Γλωσσική Κατάκτηση
• Λεξικολογία – Λεξικογραφία
• Γνωστική Γλωσσολογία
• Υπολογιστική Γλωσσολογία
• Κειμενογλωσσολογία – Ανάλυση Λόγου
• Πειραματική Φωνητική
• Κοινωνιογλωσσολογία
• Αρχαία Ελληνική Διαλεκτολογία
• Υφογλωσσολογία
• Ιστορία Γλωσσολογίας
• Νεοελληνική Διαλεκτολογία
• Φιλοσοφία της γλώσσας
• Δομή της Νέας Ελληνικής: Σύνταξη – Φωνολογία – Μορφολογία – Σημασιολογία – Λεξιλόγιο