Τμήμα Ψυχολογίας Παντείου


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Κοινωνική Ψυχολογία
• Αναπτυξιακή Ψυχολογία
• Κλινική Ψυχολογία
• Γνωστική Ψυχολογία
• Εγκληματολογική Ψυχολογία
• Κοινωνική Έρευνα
• Κοινωνική Επιρροή
• Περιγραφική Στατιστική
• Επαγωγική Στατιστική
• Ψυχομετρία
• Κοινωνιολογία
• Κοινωνικές Αναπαραστάσεις
• Ψυχοπαθολογία του Βρέφους-παιδιού-εφήβου
• Κοινωνική Νόηση