Τμήμα Ψυχολογίας ΕΚΠΑ


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επίλυση Θεμάτων • Επίλυση Ασκήσεων • Υποστήριξη στην εκπόνηση Εργασιών  Προπτυχιακές, Πτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές.

• Γνωστική Ψυχολογία
• Διαπολιτισμική Ψυχολογία
• Εκπαιδευτική Ψυχολογία
• Εξελικτική Ψυχολογία
• Κλινική Ψυχολογία
• Κοινωνική Ψυχολογία
• Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και Στατιστική στην Ψυχολογία
• Σχολική Ψυχολογία