Εργασίες


Εργασίες ΕΑΠ – ΑΠΚΥ

Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ μπορεί να είναι:
•  Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς
•  Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
•  Επαναληπτικά Μαθήματα πριν τις Εξετάσεις
•  Συνοπτικές Σημειώσεις για όλη την ύλη
•  Εργασίες: Υποστήριξη στην εκπόνηση τους

Υποστηρίζουμε την εκπόνηση Μηνιαίων, Πτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διπλωματικών εργασιών σε όλες τις Προπτυχιακές ενότητες και σε ορισμένες Μεταπτυχιακές Ενότητες του ΕΑΠ και του ΑΠΚΥ.

Η Υποστήριξη μπορεί να είναι σε μορφή:
•  Ατομικής Εργασίας
  Διόρθωση Εργασίας
•  Μάθημα για συντονισμό & καθοδήγηση
  Πλάνο Εργασίας, το οποίο εμπλουτίζεται από το φοιτητή

Εγγυόμαστε μια εργασία άριστης ποιότητας από εξειδικευμένους καθηγητές, σε προσιτή τιμή, πρωτότυπη και ελεγμένη από την εκπαιδευτική μας ομάδα, προκειμένου να αποφύγουμε προβλήματα λογοκλοπής.

Στείλτε μας την εργασία σας εδώ

Πανεπιστημιακές Εργασίες για ΑΕΙ – ΑΤΕΙ – ΕΜΠ

Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΑΕΙΑΤΕΙΕΜΠΙΕΚΚολλεγίου μπορεί να είναι:
  Μαθήματα σε group από την αρχή της χρόνιας
•  Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
•  Εργασίες: Υποστήριξη στην εκπόνηση τους

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη σε κάθε είδος εργασίας:
•  Προπτυχιακές
•  Πτυχιακές
•  Μεταπτυχιακές
•  Διπλωματικές
•  Διατριβές
  Επίλυση Ασκήσεων
  Μάθημα για Συντονισμό και Καθοδήγηση

Εγγυόμαστε μια εργασία άριστης ποιότητας από εξειδικευμένους καθηγητές, σε προσιτή τιμή, πρωτότυπη και ελεγμένη από την εκπαιδευτική μας ομάδα, προκειμένου να αποφύγουμε προβλήματα λογοκλοπής.

Οι Πανεπιστημιακές εργασίες σχεδιάζονται πάντα σε συνεργασία με το φοιτητή προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες τους και να επιτυγχάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα!!

Στείλτε μας την εργασία σας εδώ

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Φοιτητικά Μαθήματα