ΦΥΕ Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες


Η στήριξη που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Ρούλα Μακρή στο φοιτητή του ΕΑΠ μπορεί να είναι:
Μαθήματα σε group από την αρχή της χρονιάς • Ιδιαίτερα Μαθήματα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή • Επαναληπτικά Μαθήματα για τις Εξετάσεις • Σημειώσεις Συνοπτικές για όλη την ύλη • Εργασίες – Υποστήριξη στην εκπόνηση.

ΦΥΕ 10 – Γενικά Μαθηματικά Ι
Τόμος Α΄: Λογισμός μίας Μεταβλητής, ΕΑΠ, Πάτρα 1999.
Τόμος Β΄: Λογισμός πολλών Μεταβλητών, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος ΦΥΕ 14/Α΄: Εισαγωγικές Έννοιες Μαθηματικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΦΥΕ 12 – Γενική και Ανόργανη Χημεία
Τόμος Α΄: Ατομική Δομή, Περιοδικό Σύστημα, Ιδιότητες Ατόμων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Χημικός Δεσμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Χημεία Υδατικών Διαλυμάτων, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Τα Αντιπροσωπευτικά Στοιχεία και οι Ενώσεις τους, ΕΑΠ, Πάτρα, 2008
Τόμος Ε΄: Στοιχεία Μεταπτώσεως και Ενώσεις Εντάξεως, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΦΥΕ 14 – Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες
Τόμος Α΄: Εισαγωγικές Έννοιες Μαθηματικών, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β΄: Εισαγωγική Φυσική: Κλασική Μηχανική, Α΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Εισαγωγική Φυσική: Κλασική Μηχανική, Β΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Εισαγωγική Φυσική: Ηλεκτρομαγνητισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Δ: Ταλάντωση και αρμονική κίνηση. Εισαγωγή στη μηχανική ρευστών, ΕΑΠ, Πάτρα 2008

ΦΥΕ 20 – Γενικά Μαθηματικά ΙΙ
Τόμος Α΄: Γραμμική Άλγεβρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Β΄: Διαφορικές Εξισώσεις I, ΕΑΠ, Πάτρα

ΦΥΕ 22 – Φυσικοχημεία
Τόμος A΄: Χημική Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος B΄: Χημική Κινητική, Α΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Β΄: Χημική Κινητική, Β΄ Μέρος, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Γ΄: Ηλεκτροχημεία, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.
Τόμος Δ΄: Στατιστική Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Ε΄: Φασματοσκοπία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

ΦΥΕ 24 – Κλασική Φυσική Ι
Τόμος Α΄: Μηχανική, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Τόμος Β΄: Θερμοδυναμική, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Γ΄: Ηλεκτρομαγνητισμός, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

ΦΥΕ 30 – Οργανική Χημεία
Τόμος Α΄: Ομόλογες Σειρές, Στερεοχημεία και Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Τόμος Β΄: Ομόλογες Σειρές, Στερεοχημεία και Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Γ΄: Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Δ΄: Βιομόρια: Δομή και Λειτουργικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.

ΦΥΕ 31 – Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου
Τόμος Α΄: Κυτταρική Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2000.
Τόμος Β΄: Βιοχημεία, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος Γ΄: Μοριακή Βιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

ΦΥΕ 34 – Κλασική Φυσική ΙΙ
Τόμος Α΄: Σχετικότητα, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος Β1: Ταλαντώσεις και Κύματα. Α΄ ΜΕΡΟΣ, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος Β2: Ταλαντώσεις και Κύματα. Β΄ ΜΕΡΟΣ, ΕΑΠ, Πάτρα
Τόμος Γ΄: Από την Κλασική στην Κβαντική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα

ΦΥΕ 40 – Κβαντική Φυσική
Τόμος Α΄: Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΦΥΕ 41 – Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες
Τόμος Α΄: Ιστορία της Φυσικής και της Χημείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β΄: Ιστορία της Βιολογίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Φιλοσοφία της Επιστήμης, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΦΥΕ 42 – Πλανήτης Γη
Τόμος Α΄: Λιθόσφαιρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β΄: Υδρόσφαιρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Γ΄: Οικολογία: Από τη Βιόσφαιρα στους Πληθυσμούς, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Δ΄: Ατμόσφαιρα, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Ε΄: Διαστημική Φυσική, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.

ΦΥΕ 43 – Γενετική
Τόμος Α΄: Γενετική, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Β΄: Φυσιολογία, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.
Τόμος Γ΄: Εξέλιξη, ΕΑΠ, Πάτρα 2001.

ΦΥΕ ΕΦΙ – Εργαστήρια Φυσικής Ι
Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής Ι, ΕΑΠ, Πάτρα 2002.
Εργαστηριακό Βοήθημα Φυσικής Ι, ΕΑΠ Πάτρα 2005

ΦΥΕ ΕΦΙΙ – Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ
Εργαστηριακό Βοήθημα Φυσικής ΙΙ, ΕΑΠ Πάτρα 2005

ΦΥΕ ΕΧΙ – Εργαστήρια Χημείας Ι ΚΑΙ ΦΥΕ ΕΧΙΙ – Εργαστήρια Χημείας ΙΙ
Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2003.
Τόμος Β Εργαστηριακές Ασκήσεις Χημείας, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.

ΦΥΕ ΕΒΙ – Εργαστήρια Βιολογίας Ι ΚΑΙ ΦΥΕ ΕΒΙΙ – Εργαστήρια Βιολογίας ΙΙ
Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας, ΕΑΠ, Πάτρα 2004.
Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας ΙΙ, ΕΑΠ, Πάτρα 2008.